Pentru exploatarea şi valorificarea resurselor de gresie cuarţifera din perimetrul Urviş, judeţul Bihor, in conformitate cu instrucţiunile ANRM Bucureşti, s-a propus instituirea "perimetrului de exploatare Urviş".
Substanţa minerala utila exploatata si principalele utilizări;
Obiectul de activitate al carierei este extragerea gresiei cuartitice, în scopul prelucrării şi obţinerii agregatelor de cariera, în vederea valorificării acestora.
In situaţia existenta la cariera Urviş, se pot obţine următoarele produse:

- piatra sparta pentru balastarea cailor ferate SR 2246/96;
- piatra sparta pentru drum STAS 667/97;
- piatra bruta calibrată NTI 96/89;
- piatra bruta 0-300 mm NTI 101/90;
- piatra bloc NTI 101190;
- piatra sparta 0-25 (31,5) mm NTI 102/90;
- piatra sparta 0-60 (63) mm NTI 102/90;
- deşeu tehnologic utilizat pentru umpluturi, terasamente, drumuri etc.
 
 
Inerti - prefabricatebeton.ro Poema - SpargePiatra.ro Poema - CrifiSrl.ro Poema - Verdelli Romania